منو

بالشتک های حس خوب که با برنج گندم ونمک ورایحه ارام بخش پر شده اندبرای ایجادحس خوب وتسکین درداستفاده میشوند.با استفاده از این بالشتک های طبیعی با همه دردها خداحافظی کنید

نحوه استفاده
از انجایی که ماکروویوها در مدل های مختلف ارائه می شوند،بهتر است به هنگام اولین استفاده،بالشتک ارامش را کمتر از ۳۰ثانیه درون ماکروویو قرار داده و در صورت گرم نشدن کامل زمان رابیشتر کنید بسته به سایز کیسه (سه دقیقه وحداکثر پنج دقیقه)
بالشتک را بیشتر از سه بار در روز گرم نکنید وقبل از خنک شدن کامل مجددا گرم نکنید

برای استفاده بالشتک سرد،کافیست ان رادرون یک کیسه پلاستیکی قرار داده وبه مدت یک تا دو ساعت درون فریزر قرار دهید بالشتک را به مدت ۱۵دقیقه روی محل دردناک بگذارید وبا درد خداحافظی کنید
بالشت های طبی درمانی کمپرس گرم و سرد ارگانیک
معجزه ای طبیعی جهت درمان بسیاری از درد هاست

کاربرد کیسه های درمانی
کیسه گرم
رهایی از دردهای رماتیسمی،رهایی از گرفتگی گردن وعضلات ،گرم کردن وارام نمودن عضلات خسته بعد از ورزش ،رهایی از دردهای پریودی وکمر درد،گرم کردن انگشتان دست وبا در سرما وموثر در درمان تب ولرز وسرماخوردگی
کیسه سرد
جهت تسکین سردردهای میگرنی،موثردر درمان التهابات و سوختگی
موثر در درمان کوفتگی ها وهمچنین کبودی ناشی از ضربه
❤حس خوب را به شما هدیه میکنیم❤