منو

بالشتک چشم

10037915

160,000 تومان

توضیح

وقتی سر درد دارید  از این بالشتک به جای یک مسکن قوی استفاده کنید وعلاوه بر این که دردتون از بین میرود ارامش وحس خوب وخواب عمیقی راتجربه کنید

برای سردرد میتوانید هم به صورت گرم و هم سرد استفاده کنیدوبا درد خداحافظی کنید

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر